เกี่ยวกับเรา

About Us

เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2535

คณะทนายความได้ร่วมกันเปิดสำนักงานทนายความ ใช้ชื่อว่าสำนักกฎหมายจัสติค ลอว์ รับงานคดีของบริษัท ไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2537 ได้จดทะเบียนสำนักงานทนายความ เป็นนิติบุคคลในนามบริษัท สำนักกฎหมายจัสติค ลอว์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ ติดตามทวงถามหนี้สิน งานคดีและงานสืบทรัพย์บังคับคดี ให้กับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเป็นหลัก และได้จดทะเบียนกับสภาทนายความในการดำเนินธุรกิจกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 ซอยงามวงศ์วาน 19 แยก 10 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยวิสัยทัศน์การบริหารงานของ นายอธิสันต์ พิสุทธิ์วีรกุล ทำให้ตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบันกว่า 23 ปี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ มอบหมายให้เป็นผู้ดำาเนินการงานทวงถาม งานคดี และสืบทรัพย์บังคับคดี ด้วยดีตลอดมาโดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ ได้ขยายกิจการเปิดสาขาหลายแห่ง.

Branch

สาขาของบริษัทฯ