บ.โนเบิลซอฟท์ รับรางวัล The Best Performance Year ปี 2563 (2020)

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด โดยนายอธิสันต์ พิสุทธิ์วีรกุล กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล

‘The Best Performance Year 2020’

จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด

โนเบิลซอฟท์ รับรางวัล Isuzu 256312
โนเบิลซอฟท์ รับรางวัล Isuzu 256302
โนเบิลซอฟท์ รับรางวัล Isuzu 256314

โครงการ CSR “ปันน้ำใจให้น้อง” ณ บ้านเด็กกำพร้าราชาวดี ปากเกร็ด

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการ CSR “ปันน้ำใจให้น้อง” ณ บ้านเด็กกำพร้าราชาวดี ปากเกร็ด เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

เนื่องด้วยบ้านเด็กกำพร้าราชาวดีชาย เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา
ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพศชาย อายเมื่อแรกรับระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล โดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟู และพัฒนาภายใต้หลักการแห่งสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กทางบริษัท จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูและดูแลน้องๆ ทุกคน ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของน้องๆ รวมทั้งขนม นม และน้ำดื่ม.