News

โครงการ CSR “ปันน้ำใจให้น้อง” ณ บ้านเด็กกำพร้าราชาวดี ปากเกร็ด

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการ CSR “ปันน้ำใจให้น้อง” ณ บ้านเด็กกำพร้าราชาวดี ปากเกร็ด เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

เนื่องด้วยบ้านเด็กกำพร้าราชาวดีชาย เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา
ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพศชาย อายเมื่อแรกรับระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล โดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟู และพัฒนาภายใต้หลักการแห่งสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กทางบริษัท จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูและดูแลน้องๆ ทุกคน ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของน้องๆ รวมทั้งขนม นม และน้ำดื่ม.

Back to list

ใส่ความเห็น